Opłaty

NUMER KONTA - 08 1050 1722 1000 0090 8020 4234


Wpisowe* - 160 zł (jednorazowa opłata za przyjęcie zawodnika do Akademii Sandecja - konieczne wypełnienie DEKLARACJI ).

Opłata miesięczna** :

80 zł za pierwsze dziecko (uiszczana do 10. dnia każdego miesiąca).

40 zł za drugie dziecko (uiszczana do 10. dnia każdego miesiąca).

20 zł za trzecie dziecko (uiszczana do 10. dnia każdego miesiąca).

*Opłaty należy uiszczać bezpośrednio u trenerów lub kierowników poszczególnych roczników lub na konto danego rocznika.

**Opłata miesięczna jest pobierana za wszystie dwanaście miesięcy w roku.

***Opis - 20 zł za najstarsze dziecko; 40 zł za średnie dziecko; 80 zł za najmłodsze dziecko.