Zarząd

15 maja 2017 roku w trybie nadzwyczajnym zebrała się Rada miasta Nowego Sącza w celu zmienienia formy prawnej Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja. W jawnym głosowaniu decyzją Radnych Miasta przy 22 głosach za i jednym wstrzymującym się powołana została spółka akcyjna.

Kapitał zakładowy nowopowstałej spółki będzie wynosił 1,1 mln zł co będzie dawało 22 tys. akcji po 50 zł każda. W chwili obecnej właścicielem 100% akcji jest miasto Nowy Sącz.

Władze Miejskiego Klubu Sportowego "Sandecja" S.A.

Grzegorz Haslik - Prezes Zarządu

Paweł Badura - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Bębenek - Członek Rady Nadzorczej

Roman Porębski - Członek Rady Nadzorczej

Sponsorzy Partnerzy