NOWE ZASADY DOTYCZĄCE FREKWENCJI NA TRENINGACH

Wraz z początkiem 2018 roku wprowadzone zostają nowe przepisy dotyczace frekwencji na treningach Akademii Sandecja, a to w związku z licznymi przypadkami nieobecności w roku ubiegłym.


Zawodnicy (od młodzika włącznie, tj. 2006 w górę) zobowiązani są do osobistego wysłania do trenera informacji drogą telefoniczną (smsową) z uzasadnieniem nieobecności minimum na godzinę przed treningiem; informacja w czasie krótszym do treningu jest traktowana jako jej brak. Uzasadnienia uznane za "podejrzane" mogą być weryfikowane przez trenera, a nieprawdziwe argumenty nieobecności będą traktowane jak nieobecność nieusprawiedliwiona. Uwzględniane będą tylko poważne argumenty nieobecności. Dwie nieobecności nieusprawiedliwione w miesiącu oznaczają indywidualną rozmowę z zawodnikiem i rodzicem; w przypadku dalszego powtarzania się sytuacji dwóch nieusprawiedliwionych treningów w miesiącu, lub jedno niestawienie się na zawody będzie skutkowało wydaleniem z Akademii. W przypadku większej liczby nieobecności usprawiedliwionych sprawę pozostawia się do rozpatrzenia przez trenera danego rocznika. 

Sponsorzy Partnerzy