MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NOWYM SĄCZU

To instytucja, której głównym zadaniem jest sprawowanie pieczy nad obiektami sportowymi w Nowym Sączu.

Realizowane zadania:

- udostępnianie kortów tenisowych dla klientów indywidualnych; 

- udostępnianie sztucznej ślizgawki (z możliwością wypożyczenia łyżew) dla klientów indywidualnych, szkół i innych grup zorganizowanych;

- udostępnianie obiektów (boisk) piłkarskich przy ul. Kilińskiego wraz z zapleczem socjalnym dla klubów piłkarskich z terenu Nowego Sącza w tym grup dziecięcych, młodzieżowych i seniorów na treningi; 

- organizacja wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "bezpieczne wakacje" lub "bezpieczne ferie" oraz udostępnianie obiektów MOSiR;  

- udostępnianie hali widowiskowo-sportowej dla potrzeb szkół z terenu Nowego Sącza oraz uczniowskich klubów sportowych na treningi i mecze ligowe; 

- wynajem powierzchni użytkowej lub pomieszczeń pod inną działalność gospodarczą związaną z rodzajem usług świadczonych na obiektach MOSiR;  

- udostępnianie krytej pływalni dla potrzeb szkół z terenu Nowego Sącza;  

- udostępnianie hali widowiskowo-sportowej innym podmiotom na zajęcia sportowe i pozasportowe (występy estradowe, targi, konferencje) itp.; 

- udostępnianie kortów tenisowych dla klubów, obozów, na turnieje itp.;

- udostępnianie obiektów (boisk) piłkarskich przy ul. Kilińskiego 47 wraz z zapleczem socjalnym innym podmiotom na zajęcia sportowe i pozasportowe (występy estradowe, targi) itp.; 

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na obiektach MOSiR; prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych; 

- wynajem powierzchni (miejsc) pod reklamę;

- udostępnianie krytej pływalni innym podmiotom grupowym, zakładom pracy itp.;

- udostępnianie krytej pływalni klientom indywidualnym; 

- organizacja półkolonii i zimowisk na obiektach MOSiR; 

- organizacja kursów, szkoleń i obozów.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nadbrzeżna 34

33-300 Nowy Sącz

Tel. 18 441 83 8

Sponsorzy Partnerzy