Opłaty

Wpisowe* - 160 zł (jednorazowa opłata za przyjęcie zawodnika do Akademii Sandecja - konieczne wypełnienie DEKLARACJI).

Opłata miesięczna** :

80 zł za pierwsze dziecko (uiszczana do 10. dnia każdego miesiąca).

40 zł za drugie dziecko (uiszczana do 10. dnia każdego miesiąca).

20 zł za trzecie dziecko (uiszczana do 10. dnia każdego miesiąca).

*Opłaty należy uiszczać na konto bankowe danego rocznika.

**Opłata miesięczna jest pobierana za wszystie dwanaście miesięcy w roku.

***Opis - 20 zł za najstarsze dziecko; 40 zł za średnie dziecko; 80 zł za najmłodsze dziecko.

Oto numery subkont dla poszczególnych roczników:

 • Drużyna U-18 (rocznik 2001) – 97 1050 1722 1000 0090 8020 4184,
 • Drużyna U-17 (rocznik 2002) – 75 1050 1722 1000 0090 8020 4192,
 • Drużyna U-16 (rocznik 2003) – 53 1050 1722 1000 0090 8020 4200,
 • Drużyna U-15 (rocznik 2004) – 52 1050 1722 1000 0090 8020 4218,
 • Drużyna U-14 (rocznik 2005) – 30 1050 1722 1000 0090 8020 4226,
 • Drużyna U-13 (rocznik 2006) – 08 1050 1722 1000 0090 8020 4234,
 • Drużyna U-12 (rocznik 2007) – 83 1050 1722 1000 0090 8020 4242,
 • Drużyna U-11 (rocznik 2008) – 12 1050 1722 1000 0090 8020 4259,
 • Drużyna U-10 (rocznik 2009) – 87 1050 1722 1000 0090 8020 4267,
 • Drużyna U-9 (rocznik 2010) – 44 1050 1722 1000 0090 8020 4168,
 • Drużyna U-8 (rocznik 2011) – 22 1050 1722 1000 0090 8020 4176,
 • Drużyna U-7 (rocznik 2012) - 45 1050 1722 1000 0024 3361 1957,
 • Drużyna U-6 (rocznik 2013) - 86 1050 1722 1000 0024 3967 2458