Dokumenty

Poniżej zamieszczone są oficjalne wzory dokumentów obowiązujące w Akademii Sandecja, w formacie odpowiednim do pobrania, a także późniejszego wykorzystania. Deklaracje oraz zobowiązania dostarczane na innych formularzach nie będą uznawane. Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

1. REGULAMIN AKADEMII SANDECJA

2. DEKLARACJA GRY AMATORA

3. ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO W TURNIEJU

4. DEKLARACJA AKADEMII SANDECJA